Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Devrim Avcı Muayenehanesi (“ŞİRKET”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Devrim Avcı Muayenehanesi (“ŞİRKET”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetler kapsamında pazarlama ve satış firmalarına aktarılmasını; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, ŞİRKET nezdinde ki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, ŞİRKET iştiraklerine, grup şirketlere ve anılan 3. Kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Size Ulaşalım