Akut Enflamasyon ve Kronik Enflamasyon Nedir?

Akut Enflamasyon ve Kronik Enflamasyon Nedir?

Akut Enflamasyon ve Kronik Enflamasyon Nedir?

Enflamasyon; vücudumuzun savunma sisteminin,kendini korumak,hasar görmüş olan dokularını korumak  için geliştirdiği  bir yanıtıdır. Genelde iltihap veya yangı diye de adlandırılmaktadır.İyileşme sürecini kolaylaştırmak ve yeni doku oluşumunu sağlamak için oluşturulmuş bir düzenleme olarak başlar. 

Enflamasyon  akut ya da kronik olmak üzere iki şekilde görülür. AkutEnflamasyon; ani başlayıp kısa sürede iyileşen durumlara, kronik enflamasyon ise , yavaş ilerleyip uzun süre devam eden durumlara denir. 

Akut enflamasyonda vücut kendine yabancı bir organizma veya yaralanma  ile karşılaştığı zaman savunma sistemi; orada başlayan enfeksiyonu yada travmayı onarmak için beyaz kan hücrelerini savunma yapmak için bölgeye gönderir.Beyaz kan hücrelerinin salgıladığı kimyasal maddeler ile ilgili bölgeye kan akımı artar (kızarıklık ve sıcaklık ),  dokuların arasına sıvı sızması (ödem)  ve bölgesel sinir uyarıları (ağrı) oluşabilir.

Akut enflamasyon yanıtındaki bu hızlı ve hayat kurtarıcı durum; sürekli bir hal aldığında (kronik ) artık bu durum hayat kurtarıcı olmaktan öteye geçer ve hastalık oluşturucu bir faktör halini alır.

Vücudun kronik enflamasyonu sonrası karşılaşılan hastalıklar ise;  diabet, kalp damar  hastalıkları, kanser, hipertansiyon, metabolik sendrom,  Parkinson, Alzheimer hastalığı, astım, otoimmün (hashimato, MS, crohn hastalığı gibi) hastalıklar  sayılabilir. 

Bu hastalıkların tümünün aynı zamanda artan vücut yağ kitlesi ile bağlantılı olması ; kilodaki artışın, kronik inflamasyon ile doğru orantılı artarak yatkınlık oluşturduğunu göstermektedir. 

 

Akut enflamasyon fiziksel belirtileri ile kolayca anlaşılırken,kronik enflamasyon ancak bazı laboratuar testleri ile önceden fark edilebilir haldedir.

Kronik Enflamasyon Nedenleri
 • Beslenme tarzı; klasik  Batı diyetlerinin içeriğinin kronik enflamasyonu başlatıcı (pro-enflamatuar) faktörler içermesi;   beslenmenin tarz ve içeriği, pro-inflamatuar eikosanoidler (prostoglandin,tromboxan ve lökotrienler ) ve insülin hormonu sagısını arttırmaktadır.Bu hormonların fazlalığı da vücudun daha fazla kortizol salgılamasına neden olmaktadır.
 • Kronik stres faktörleri , uyku bozuklukları,aşırı yorgunluklar
 • Bağırsak florasının bozulması ve buna bağlı olarak, emilimin değişmesi ve bağışıklık yanıtının etkilenmesi 
 • Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) ve insülin yüksekliği,
 • Esansiyel yağ asitlerinin oranlarındaki (omega-3/omega-6) bozulmalar, 
 • Yetersiz antioksidan kapasite
 • Kimyasal toksikasyonlar ve bedenin bunları zehirsizleştirememesi
 • Yağ hücrelerinde artış ve kilo artışı ;  yağ hücreleri, enflamasyonu tetikleyen  C-reaktif protein ve interlökin-6 gibi maddelerin miktarını arttırıyor.
 • Elektromanyetik alanlara maruz kalma
 • Hareketsiz yaşam
 • Sigara ve alkol tüketimi sayılabilir.