• Ana Sayfa
  • Tamamlayıcı Tedaviler
  • Homeopati

Homeopati

HOMEOPATİ NEDİR ?

Homeopati; saglikli bir insana verildiği zaman  hastalik belirtileri ortaya çıkaran  maddelerin, çok düşük dozlarda, ayni belirtileri taşıyan hastalara verilerek; o hastalığın tedavi edilmesine dayanan bir tamamlayici tip yontemidir.

İlk defa  Dr. Samuel Hahnemann(1755-1843) tarafından prensipleri oluşturulmuş  ve geliştirilmiştir.Dr. Hahnemann, geçimini tıbbi tercümeler yaparak sürdürdüğü dönemde . bir metinde karşılaştığı ; tekrarlayan sıtma ateşi tedavisini “kinin” in damar büzücü ve acı tat özelliklerinin sağladığını iddia etmesi üzerine Kinini kendi üzerinde  dener. Bu, sağlıklı bir insanda yapılan ilk ilaç denemesidir. Kinin ilacı kendisinde sıtma bulgularının aynısını oluşturur. (bu ilaç denemelerine Proving adı verilir.)

Hahnemann bu deneyden kininin sağlıklı insanda sıtma belirtilerinin benzerini oluşturabilmesinden kaynaklandığı sonucunu çıkarır ve bu ön bilgi homeopatinin temelidir.

Homeopatide Amaç;

  • hastayı hastalığı ile beraber  tüm özellikleri ile değerlendirmek,
  • hastalığın nedenini bulmak (causa) ve  böylece hastalığı  ortadan kaldırmak
  • bir bütün olarak  vücudu güçlendirmek ve  yaşam enerjisini aktifleştirmektir (dinamis) 

Homeopatik İlaçlar Nasıl Elde Edilir

Homeopatik ilaçlar ; tamamen doğadaki maddelerden elde edilir (bitkiler, mineraller, hayvanlar, bakteriler, hasta dokular gibi )

Bu ilaçlar  özel bir hazırlama yöntemiyle (defalarca seyreltme ve çalkalama yolu ile yapılan solüsyonların , laktozdan oluşmuş bir cins tablete emdirilmesiyle ) yapılır. Homeopatik ilaçlara Remedy adı verilir. 

Homeopatik İlaçların Yan etkisi Var Mıdır

Homeopatide  ilaçlar  defalarca seyreltilerek hazırlanır. Bu işlem nedeniyle de farmakolojik yan etkisi yoktur.

Homeopati kimlere uygulanır

Homeopatik ilaçlar herkese uygulanabilir.Hatta bitkiler ve hayvanlara da uygulanabilir.

Her türlü tedaviye  destek amaçlı, diğer tedavilerdeki yan etkileri ortadan kaldırmak için veya tedavinin tamamı olarak kullanılabilir. 

Homeopati Nasıl Uygulanır

Yaklaşık 1- 2 saat süren kişisel bilgi ve hastalık öyküsü alınarak, kişiye en uygun ilaç yani remedi seçilir .Bu ilaç suya karıştırılarak veya dil  altına alınarak kullanılabilir.

Kullanım şekli daima homeopat tarafından belirlenir. 

Tedavide  dikkat edilmesi gereken durumlar 

Genel olarak homeopatik ilaçlar kullanılırken kahve, nane  mentol içeren ürünler kullanılmamalı, sürülmemeli veya koklama yolu ile alınmamalıdır. Bunlar homeopatik ilaçların etkinliğini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. 

Homeopatiyi Kimler Uygulayabilir 

T.C Yönetmeliklerine göre Homeopati sadece T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika almış hekim ve diş hekimi ve eczacılar  tarafından  uygulanabilir.

Size Ulaşalım